Vinařský spolek

Home / Vinařský spolek


Historie  vinařstvi ve Strachotíně.

Prvotním důkazem o pěstování  révy vinné ve Strachotíně ( dříve Tracht) je samotný erb obce, o němž jsou zmínky již v polovině 16 století. K rozvoji  vinařství v regionu pod Pálavou v 16. století  přispěli hlavně Novokřtěnci ( Habáni). V sousedních Dolních Věstonicích jsou dodnes dochované habánské sklepy ale nejsou doklady, že by Habáni hloubili sklepy i ve Strachotíně. K dalšímu rozvoji došlo v 17.století, kdy je uváděna spotřeba vína  55 litrů na osobu a rok. Dokladem tohoto procesu jsou mapy  Jana Kryštofa  Müllera z roku 1720, 1760, kde se objevují první  lokality s výsadbou révy  vinné. mapy1720. Na dalších historických mapách z roku 1840 a 1880 najdeme konkrétní zákresy  parcel s vinicemi ve Strachotíně  a také první zákresy sklepů na Sklepní ulici mapy 1840

V obecních archívech jsou fotografie Sklepní ulice a vinařů ze začátku 20. století.Sklepní ulice z roku 1908Sklepní ulice – 2013

V současné době je na katastru obce k 31.12.2013 registrováno  181 vinic o rozloze 125 ha, na nichž hospodaří  141 pěstitelů révy vinné. Viniční tratě mají názvy Nad Sklepy a Šusfeldy.